“Højtuddannede bliver ikke voldtaget”

Det var den rystende nyhed jeg vågnede op til i morges. Havde ellers forventet at nyhedssiderne ville være oversvømmet med det sidste nye fra to programmer på DR1 og TV2 (jeg behøver vel ikke gå i detaljer om tåbelige underholdningsprogrammer hvor ikke-kendte prøver at gøre hvad kendte gør og hvor kendte prøver at gøre noget ikke-kendte gør).

Næeh nej, det var skam den sidste nye udtalelse fra Liberal Alliance (Merete Riisager). Retfærdigvis skal jeg vist bringe selve udtalelsen i sin helhed, som om det gør det meget bedre:

Hvis vi ser på for eksempel, hvem der bliver voldtaget, så er det altså nogle bestemte grupper. Det er for eksempel ikke højtuddannede, der bliver voldtaget. Nej, det er det ikke [….] voldtægter sker i nogle bestemte grupper i samfundet.

Jeg er rystet – ganske enkelt. Hvordan pokker kan man slynge sådan noget gedigent vrøvl ud på TV. Jeg havde forventet mig en vis standard, hun er dog trods alt folkevalgt og alt det der, men på den anden side, er Liberal Alliance jo ikke lige frem kendt for deres elegante udtalelser.

Hun fejler rigtigt mange steder på den udtalelse. Hun udtaler sig kategorisk om en statistisk tendens, der ikke udtrykker noget andet end at voldtægter i visse grupper er overrepræsenteret i politiets statistikker. Og hvorfor mon.

Jeg kan vende den helt på hovedet. Voldtægter for lavtuddannede bliver anmeldt og behandlet og optræder dermed i statistikkerne – ergo er lavtuddannede kvinder bedre til at markere og fastholde deres grænser og disses overskridelser end højtuddannede, der hellere tier problemet ihjel og lader som ingenting.

Et udsagn med samme – og yderst begrænsede – sandhedsværdi som det ovenstående, og det der adskiller de to er Liberal Alliances grundholdning om at folk uden eller lav uddannelse pr definition er lidt dummere, lidt mindre værd og lider af mange selvskabte problemstillinger i forhold til højtuddannede og derfor selv må løse disse.

Indrømmet, jeg bliver aldrig fan af LA, for jeg forstår ikke deres grundholdninger. Jeg fatter ikke at de helt seriøst kan mene at velhavende kun kan motiveres af at få flere penge og at fattige kun kan motiveres af at få færre. Jeg forstår ikke at de helt seriøst kan mene at vi skal sænke skatten i pct og indføre brugerbetalinger i faste beløb og så mene at det giver en retfærdigere fordeling i samfundet. Så vidt jeg kan se må det betyde at de velhavende får flere penge ud af skattesænkningen og skal betale præcis det samme for eksempelvis et lægebesøg som de fattigere der ikke får noget særligt ud af en skattesænkning på et par pct-point.

Hvad tænker I?

16 meninger om ““Højtuddannede bliver ikke voldtaget”

 1. Det er ikke fordi jeg har så meget at tilføje, du har sådan set udtrykt den mening jeg også har om Liberal Alliance. LA har et menneskesyn som ligger meget langt fra mit, og har i deres levetid kommet med mange grimme udtalelser, hvoraf flere minder om noget vi har set for mange år tilbage, og som næsten lagde en hel verden øde….

  • Ahhh godt nok kan de være ganske grumme i deres udtalelser men at sammenligne dem med det vi så for mange år siden er vist at overdrive deres holdninger – og underdrive de andres holdninger…

   Men ja, deres ekstrem-liberale tankegang er mig osse en smule imod. Bryder mig i øvrigt heller ikke om deres koncept med at det private erhvervsliv har købt sig et parti og at rekruttering foregår vha af netværkssalg.. dvs rekruttering i MLM strukturer.

   Men det er klart at en sådan politisk sammenhæng giver mennesker som hende der er omtalt her en platform uden skoling og erfaring – og så kommer alle deres mystiske storby-tossede udtalelser jo..

 2. Udtalelsen om voldtægterne er jo helt horribel. Jeg synes, du har ret i din analyse af, at det ikke er de højtuddannede, der anmelder, og derfor vender statistikken på hovedet.

  Jeg har intet tilovers for LAs skattepolitik.

  • Den er ganske enkelt tosset og stammer fra en politiker der ikke aner hvad hun gør eller siger og ikke burde være politiker og have indflydelse.

   Jeg har bestemt heller ikke noget til overs for den – jo jo…. økonomisk fejler den jo ikke noget, men fordelingsaspektet er helt væk. Et velfærdssamfund kan ikke drives som en kæde af burgerrestauranter.

 3. Politik skal jeg helst ikke diskutere her, for jeg går helt klart ind for mere brugerbetaling (stemmer dog ikke på LA), men MR har sandsynligvis stået i lære hos den amerikanske senator, der i ramme alvor erklærede, at voldtægtsofre ikke kan blive gravide. Og bliver de det alligevel, var det fordi de gerne ville!
  Enhver statistik kan tolkes, som man vil have udkommet til at være. Hvis der virkelig statistisk set er færre højtuddannede voldtægtsofre, kan det jo ganske enkelt tænkes, at der er færre højtuddannede kvinder end ikke-højtuddannede …

  • Det var bestemt osse en fortolkningsmulighed – det sære er jo så bare at hendes udtalelse ikke rigtigt afspejler en sådan statistik, men blot konstaterer at højtuddannede ikke bliver voldtaget. Flot.

   Nej, vi gider ikke rigtigt diskutere politik og brugerbetaling.. eller jo det gør vi nok – det er fordelingsaspektet og velfærdssamfundet vi ikke skal diskutere 🙂

 4. Det var dog pokker til udtalelse. Jeg er imponeret.. ikke på den gode måde.. over hvordan man kan tolke statistikker på de mest underlødige måder.

  • Ja… sådan en udtalelse må ganske enkelt bunde i simpel dumhed. For det kan da ikke være uerfarenhed – hun er jo trods alt folkevalgt og alt det der.

   Indrømmet – jeg tilskriver den altså de almindelige LA-storbytosserier…

 5. helt ærligt! forestiller man sig, en voldtægtsmand der siger: undskyld er du universitetsuddannet! nej dem tænder jeg ikke rigtig på, jeg venter på den næste bistandsklient.
  Er det det de mener?

  • Jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad hun mener men der er i hvert fald et eller andet helt skærende forkert i det udsagn.. se nedenfor hvor en kommentator fik mig lokket til at finde ud af hvad hun faktisk sagde og mente og hvorfor.

   Jeg tror den pågældende politiker har læst konklusionen i en svær rapport og så har forsimplet udsagnet groft så det bliver politikeregnet (du ved korte let forståelige sætninger der gør sig på TV).. problemet er bare at hun har misset ganske væsentlige pointer og forbehold i tallene.

 6. Nå, jeg er næppe helt habil til at udtale mig om LA, så det vil jeg undlade (nej, jeg er ikke medlem). Men for dem, der er interesserede, vil jeg bare bidrage med følgende link, som ifølge Merete Risager selv var, hvad hun lænte sig op. Jeg synes nok selv, at det er svært at blive rigtigt vred på nogen for at udtale sig på baggrund af en rapport udarbejdet af dem, der har som arbejde at vide noget om emnet. Hendes pointe var jo sådan set bare, at man bør målrette indsatsen dér, hvor den gør størst forskel, ikke at visse befolkningsgrupper er dummere eller mere “ude om det selv” end andre. At man så kan udtale sig mere eller mindre elegant, kan vi hurtigt blive enige om.

  http://www.information.dk/219824

  • Kort version: Merete Risagers synspunkt er *fuldstændigt* det samme som Center for Voldtægtsofre. Men det kan da godt være, at de heller ikke aner, hvad de taler om.

   • De ved ganske givet hvad de taler om – det er politikeren der render med en halv vind. Og som jeg før skrev – så er Center for voldtægtsofre ikke enige, så det ved jeg ikke lige hvor du har fra at det skulle være *fuldstændigt* det samme. For det er det ikke. De er nemlig klar over at tallene ikke medregner mørketallene af kvinder der ikke anmelder.

  • Hun må gerne læne sig op af en rapport og det understøtter jo hendes pointe. Men hun skal huske at rapporten handler om voldtægtsanmeldelser – dvs dem der når politiet. Derfra og så til at sige at “Det er for eksempel ikke højtuddannede, der bliver voldtaget. Nej, det er det ikke” der er altså et pænt stykke. Hvis hun skulle læne sig op af rapporten og blive taget seriøst skulle hun måske i stedet have sagt: “Det er for eksempel ikke højtuddannede, der anmelder voldtægt. Nej, det er det ikke”. Og så kunne hun have fortsat med at præcisere at det ser ud til at voldtægtsproblemstillingen i højere grad hører til i de lavere sociale klasser. Det var bare ikke det hun sagde!

   Rapporten som jeg ikke kender det øvrige indhold af bør have et afsnit om eventuelle skævvridning af data (det der på statistisk´sk hedder bias).

   Her kunne jeg forestille mig at der måske var grunde til at flere fra den sociale tunge gruppe anmelder i stedet for en mere ligelig fordeling. Eksempelvis kræver de fleste tilskudsmuligheder for at få hjælp til behandling af voldtægtstraumer at der faktisk findes en anmeldelse!

   En anmeldelse af voldtægt er en svær beslutning for selve efterforskningen af dybt ydmygende og jeg kan sagtens forstå at mennesker der har mulighed for det vælger at klare den selv og så betale ved kasse 1 når der skal behandles.

   Det var en bias mulighed. En af flere.

   Jeg vil vædde med at hun ikke har læst rapporten men blot konklusionen.. og så har hun skærpet den lidt i sine holdninger så de passer med hendes politik og der er kommet dette formidable vrøvl ud af det.

   Center for Voldtægsofre har i øvrigt osse været ude og skyde politikerens udsagn ned! Så det er nok lige at tage munden for fuld at sige at de to er enige.

   • Altså, Risagers pointe: det er langt overvejende bestemte befolkningsgrupper, der bliver udsat for/begår voldtægt, og indsatsen bør derfor målrettes disse grupper.

    Rapportens konklusion: det er langt overvejende bestemte befolkningsgrupper, der bliver udsat for/begår voldtægt, og indsatsen bør derfor målrettes disse grupper.

    Ja, Center for Voldtægtsofre er klar over, at mørketallet ikke indgår i rapporten, men konkluderer stadig, at indsatsen bør målrettes bedre. Hvis de nu har ændret synspunkt og ikke vil stå ved den konklusion, så er det da bestemt interessant. Og hvad angår bias, tager de jo også det op i linket fra Information: ” (…) man ikke fuldstændigt kan udelukke, at den store forskel kan bunde i, at mænd fra lavere sociale grupper oftere bliver anmeldt. Overrepræsentationen er dog så høj, at det er højst tvivlsomt, om det er tilfældet.”

    Min pointe er sådan set bare, at jeg tror, det kunne være nyttigt at skelne mellem hvornår en formulering er problematisk, og hvornår det er holdningen, der er det. Når Center for Voldtægtsofre udtaler, at undersøgelsen “bryder med den myte, at alle kvinder skulle være lige udsatte for voldtægt” og at man derfor bør målrette indsatsen, synes jeg faktisk, at det er ok, hvis en politiker baserer sin holdning på den viden og vil gøre en indsats for den gruppe, som vi jo i hvert fald alt andet lige tydeligt kan se er udsat. Men det skal vi måske ikke? Skal vi lade være med at målrette indsatsen dér, hvor tallene peger på, at problemet er størst, udelukkende fordi vi har en stor, sort plet i mørketallet? Det kan man utivlsomt have gode argumenter for, og dem er jeg bestemt interesseret i at høre, men jeg synes *virkelig*, at det er at stramme den at påstå, at hvis man går ind for en målrettet indsats, så mener man, at “folk uden eller lav uddannelse pr definition er lidt dummere, lidt mindre værd og lider af mange selvskabte problemstillinger i forhold til højtuddannede og derfor selv må løse disse.” Især er det jo faktuelt forkert: hun mener i sagens natur *netop ikke*, at de selv må løse problemerne. Skal vi tale om bias, kan vi måske også her tale om confirmation bias.

    • Jeg tror desværre ikke at der kan skelnes, for det er holdningen der ligger bag der former hendes formulering og gør den så skarp at den kommer til at fremstå som decideret tåbelig. Og det vil jeg stadig mene at hendes formulering er. Uanset hvad der så står i den rapport.

     Det er fint at center for voldtægtsofre er klar over at mørketallene ikke er med – min ankepunkt er at politikeren tilsyneladende lige overså den detalje da hun skulle skære en udtalelse der var egnet til TV.

     Det er måske en trossag, det ved jeg ikke, men jeg vil tillade mig at mene at det er en grov generalisering af et emne, der er en del mere nuanceret end som så.

     Men tak for din uddybende kommentar som rummer et par tankevækkende emner… kan være jeg vender tilbage til det en anden gang og så kan vi jo fortsætte dér. 🙂

Har du kommentarer eller spørgsmål:

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s